Skip to content

Wat steunen we

Zending en Sociale hulp

Diverse zendingsprojecten en hulpprogramma’s worden door individuele gemeenteleden niet alleen financiëel, maar ook op andere wijze actief ondersteund. Maar de gemeente zelf ondersteunt ook diverse projecten. Dat gebeurt door periodieke of incidentele donaties met goedkeuring van de gemeenteleden.
Om de betrokkenheid van de gemeente bij die projecten die worden ondersteund levend te houden, worden van tijd tot tijd vertegenwoordigers van die projecten uitgenodigd om iets te vertellen over de voortgang. Daarnaast ontvangen wij de reguliere informatiebulletins en voor zover beschikbaar, de Nieuws- en Gebedsbrieven van de betreffende projecten.

Ondersteunde projecten

Projecten die vanuit de Volle-Evangelie Gemeente Leidschendam worden ondersteund, zijn onder andere:

 • Dorcas Hulp
  Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Wij ondersteunen dit werk door eens per kwartaal een kledinginzameling te organiseren.

 • Stichting Chris
  Stichting Chris biedt een luisterend oor en een helpende hand aan kinderen en tieners in nood.

 • Open Doors (De Lijdende Kerk)
  Open Doors steunt christenen die wonen in landen waar zij vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Dat houdt onder meer in het brengen van bijbels en bijbelse lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, en het geven van bijbels onderricht in landen waar dat heel moeilijk of verboden is.

 • Stichting Voorkom
  De Stichting Voorkom! verzorgt sinds 1985 preventieve voorlichting op scholen. Ook verzorgen zij programma’s bij diverse verenigingen en kerken. Zij doen dit vanuit een christelijke levensvisie.
  Zij verzorgen voorlichting over de volgende onderwerpen: Roken, alcohol, drugs en gokken.
 • Lecture Ministries
  Deze stichting richt zich op het verspreiden van het evangelie door het verstrekken van geestelijke lectuur in diverse talen.

 • Henk en Maria Ouwejan
  Henk en Maria zijn ruim 10 jaar als zendelingen in Ghana werkzaam geweest. Momenteel richten zij zich vanuit Nederland op het geven van onderwijs aan mensen  die in Gods dienst willen staan  Samen met diverse andere sponsors ondersteunt de gemeente hen.

 • Pinkster Bijbelschool Brazilië
  D
  it werk, dat gedragen wordt door Henk de Cock en Nathan en Corrie Flach, richt zich op de verspreiding van het evangelie, voornamelijk door het opleiden van geestelijk werkers. 

 • Stichting De Hoop
  Verslaafd aan alcohol, gokken, drugs of medicijnen… Een neergaande spiraal. Als verslaafden hiermee willen breken, kunnen ze zich aanmelden bij De Hoop. De Hoop helpt.

 • Kinderadoptie
  De Evangelische Zending Brazilië is ontstaan uit het werk van Nico en Trijnie van Eijk. Wij ondersteunen een aantal kinderen in het kindercentrum.