Skip to content

Wat geloven we

Onze visie

  • God is enkel goed, van Hem komt geen kwaad.
  • Jezus Christus, Gods zoon, is gestorven voor de zonden van de gehele wereld.
  • Hij is opgestaan en heeft nu alle macht in hemel en op aarde.
  • Ieder die Jezus aanneemt als Heiland heeft eeuwig leven.
  • Het doel van God is de hele schepping te herstellen.
  • God wil de gelovigen daarbij gebruiken en om hen daarvoor toe te rusten:
  • Doopt Hij hen met de Heilige Geest.
  • Gods Weg is volmaakt en Zijn Woord is zuiver

Onze opdracht

God wil dat alle mensen behouden worden en Hij heeft de gelovigen opgedragen overal te getuigen van de grote daden Gods en van Zijn grote liefde voor ieder mens.

Onze doelstelling

De Gemeente vormt een geloofsgemeenschap van mensen die gemeenschappelijk belijden dat er geen ander fundament is dan Jezus Christus. Jezus verwijst naar Zijn Vader, de oorsprong en doel en zin van het leven; De gemeenteleden zien het als hun opdracht het evangelie van Jezus Christus te verkondigen en mee te werken aan de realisatie van Zijn Koninkrijk. Dat gebeurt door de werking van de gaven en vruchten van de Heilige Geest, zoals dit is geopenbaard in de bijbel. De bijbel wordt onvervalst aanvaard als het woord van God; De gemeenteleden willen dienstbaar zijn aan elkaar, door elkaar te ondersteunen in het groeien naar het beeld van Jezus Christus.