Skip to content

Wat doen we

Cursussen

Pijlercursus 1

Het doel van de Pijlercursus is om mensen te laten ervaren dat het de moeite waard is om God een kans te geven. Dat God niet “iets vaags” is. Dat God persoonlijk is en van je houdt. Dat God belangrijk is.

Dit is de omschrijving uit de folder van de Pijlercursus. De Pijlercursus is gemaakt door een gemeente in Lelystad, door het succes van deze cursus daar, heeft deze gemeente besloten deze cursus ook beschikbaar te maken voor andere gemeenten. De cursus is bedoeld voor mensen zonder kerkelijke achtergrond. Door op een laagdrempelige manier de cursisten kennis te laten maken met God, de Bijbel, Jezus en wat hij heeft gedaan is het mogelijk een goede afweging te maken voor de cursisten.

De cursus bestaat uit 9 avonden en behandelt onder andere de volgende onderwerpen”

  • Hoe waar is de bijbel?
  • Wie is God?
  • Wie is Jezus?
  • Wat heb ik er aan?
  • Waarom naar de kerk gaan?

De avonden bestaan uit een korte inleiding, een (soms wat prikkelende) video en een groepsgesprek, waar ieder zijn eigen gedachten over het onderwerp kan uitspreken. Zo kunnen we met elkaar op zoek naar God.

Klik hier voor de folder (PDF) met meer informatie of neem contact met ons op.

Thema avonden

De gemeente organiseert thema-avonden en op verzoek cursussen, waarvan het doel is om de bijbel en daarmee de Heer beter te leren kennen. De thema-avonden worden door het bestuur in overleg met de gemeenteleden belegd. De cursussen worden op verzoek van gemeenteleden of mensen die geen lid zijn gegeven. Verzoeken daartoe kunnen worden ingediend bij het bestuur. Onderwerpen voor de cursussen kunnen heel verschillend zijn. Hoe kan ik van mijn naaste houden? Wat betekent de Heer Jezus voor de vreemdeling? Zijn bijbelteksten strijdig met elkaar? Enige tijd geleden heeft de VEGL een zogenaamde pijlercursus gegeven, die bezocht werd door gemeenteleden en personen met een niet-kerkelijke achtergrond die bij wijze van spreken nog nooit een kerk gezien hadden. Het was goed praten met elkaar, omdat er goed naar elkaar geluisterd werd (over de pijlercursus: zie bij cursussen).

Evangelisatie

De belangrijkste opdracht die Jezus Christus aan zijn discipelen gaf was om Zijn werk voort te zetten; de verkondiging van het heerlijke evangelie. Wij moeten dus uitgaan en alle volken maken tot zijn discipelen, hen dopen. Een evangelisatiecommissie initieert allerlei activiteiten in dat kader, wekelijkse Snuffeltjes in de Leidschendamse- en Voorburgse Kranten.