Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal gemeenteleden die extra taken op zich hebben genomen. Het bestuur behartigt de geestelijke, financiële en sociale zaken van de gehele gemeente en is eerste aanspreekpunt voor zaken die binnen de gemeente spelen. Als bestuur komen deze gemeenteleden eenmaal per drie weken bijeen om de gang van zaken binnen de gemeente te bespreken.De bestuursleden fungeren eveneens als oudsten binnen de gemeente.

Via mededelingen worden gemeenteleden geïnformeerd over hetgeen tijdens de bestuursvergaderingen wordt besproken. Tenminste één maal per jaar vindt er een gemeente ledenvergadering plaats waarin de geestelijke en financiële koers van de gemeente met elkaar wordt besproken. Daarnaast krijgt ieder gemeentelid éénmaal per jaar bezoek van een bezoekersteam, waarin gemeentezaken in persoonlijke sfeer besproken kunnen worden.

Gemeentevergadering

Het hoogste orgaan binnen de gemeente is de gemeentevergadering. Iedere bezoeker van de gemeente die aangeeft lid te willen worden is welkom. Het lid wordt dan welkom geheten in de gemeente en krijgt hiermee het recht om zijn stem te laten horen en gelden op de gemeentevergadering. Actieve deelname van leden binnen de gemeente wordt uiteraard op prijs gesteld.